Flitig var han, Torvald Gahlin. Han tecknade ihop till stenhus, bilar och båtar och såg tidigt till att omge sig med god konst av X:et, Ragnar Sandberg, Amelin, Kylberg, Zorn och Liljefors. Han var noga med kvaliteten på mat och dryck, på litteratur och musik. Asket var han ej.

Bäst trivdes han nog med sin fru Britta i Bohuslän om somrarna. På fädernet var han bohusläning, segla kunde han. En ”Salon Gahlin” löd sålunda:

– När allt kommer omkring, min son, består jorden till tre fjärdedelar av vatten. Resten är bara till att förtöja vid.

Fredrik
I början av 1930-talet blev Harry Hjörnes folkliga Göteborgs-Posten ett hot mot den ärevördiga Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning, GHT. GP utkom på morgonen, GHT på eftermiddagen. I GHT-koncernen ingick också förmiddagstidningen GT.

För att slå GP ur brädet startade GHT-koncernen med den store publicisten Torgny Segerstedt i spetsen 1932 en morgontidning vid namn – Morgontidningen.

Den 21 juni 1933 lanserades serien Hjalmar av Torvald Gahlin i tidningen. Fast redan dagen därpå döptes den om till Fredrik – och så skulle den fortsätta att heta.