Minnen av Torvald Gahlin

Jolo
legendarisk journalist och författare

En av Torvald Gahlins bästa vänner var DN-journalisten Jan-Olof Olsson, Jolo. Denne har skrivit en underbar karakteristik av Gahlin:

”Det berättades förr hemska historier om en professor i litteraturhistoria i Lund som använde det ruttna tjuvtricket mot sina studenter att vid tentamen fråga vad böckerna handlade om i stället för att be om analyser av diktverk och romaner – allt för att kontrollera om studenterna läst litteratur eller bara litteraturhistoria.

Dess bättre har den ondskefulle mannen avgått med pension, och analyserandet kan fortsätta.

Gahlin är en sådan professor, en privatprofessor.

– Har du läst Dostojevskijs ”Idioten”? frågar han apropå någon gubbe som sitter på en parksoffa.
– Ja, svarar man, ty det har man ju gjort.
– Kommer du ihåg general Epantjin?
– Jaa, svarar man och lägger efter en stund till:
– Vem var det nu igen?
Professor Gahlin mörknar och anmärker:
– Jag tyckte du sade att du läst den.